SUBLIMIC Hair & Scalp Check

SUBLIMIC Hair & Scalp Check

เป็นมืออาชีพโดยใช้กล้องวิเคราะเส้นผมและหนังศีรษะเพื่อตรวจสอบรายละเอียด

การตรวจสอบสภาพของเส้นผมและหนังศีรษะ รวมทั้งความหนาแน่นและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม คุณจะสามารถนำลูกค้าไปสู่การให้คำปรึกษาที่พึงพอใจและตรงกับปัญหามากขึ้น

Features
มองเห็นได้ทันทีและชัดเจน

แสดงภาพหนังศีรษะและสภาพเส้นผมได้ทันที นอกจากนี้ แม้แต่ความหนาแน่นและเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมก็จะถูกแปลงเป็นดิจิทัล เพื่อเปรียบเทียบและข้อมูลในการดูแลรักษา

เพื่อปรับปรุงระดับความพึงพอใจของลูกค้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าและทำให้การนำเสนอเมนูดูแลของคุณง่ายขึ้น

Save image data

การให้คำปรึกษาผ่านการตรวจสอบผลการดูแลจากข้อมูลที่เก็บไว้ คุณสามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการกลับลมารับบริการอย่างต่อเนื่องได้

วิธีใช้งานในการให้คำปรึกษา

คุณต้องดาวน์โหลดแอปพิเศษเพื่อใช้ โปรดดาวน์โหลดจาก Apple store หรือ Google play
Google DL btn Apple DL btn

① Shooting ถ่ายที่จุดนั้นเพื่อวิเคราะห์สภาพหนังศีรษะและเส้นผม และ/หรือความหนาแน่น เส้นผ่านศูนย์กลางหลังจากเชื่อมต่อกับกล้อง เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

② Diagnosis แอพแนะนำระดับและผลลัพธ์ที่ได้หลังจากได้รับบริการ (เฉพาะความหนาแน่นและเส้นผ่านศูนย์กลางเท่านั้น)

③ Proposal นำเสนอสำหรับเมนู SUBLIMIC Salon Solution และผลิตภัณฑ์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ตามผลลัพธ์และความต้องการของลูกค้า ด้วยการแสดงสภาพปัจจุบัน การนำเสนอของคุณจะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

Loading...
Contact

Please contact to your local representative to use.

Top of page
Footer
Shiseido Professional logo
TOGETHER WITH BEAUTY CREATORS
© 2022 SHISEIDO PROFESSIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED.