Midori Taniguchi

Latest Movie Introducing Midori Taniguchi

Loading...
Midori Taniguchi

k-two Ginza Store Manager
Hair & Makeup Artist

เข้าร่วม k-two ปี 2009
เป็นผู้จัดการร้านที่ k-two Ginza ปี 2018
เธอทำงานเกี่ยวกับการทำผมและแต่งหน้าของนิตยสารและงานสัมมนาความงาม
เธอเป็นที่รู้จักดีว่าจะรำคาญ กับการออกแบบทรงผมและแต่งหน้าที่อ่อนหวาน

Instagram
@ xxmido_txx

Salon URL
https://k-two.jp/

Salon Address
GINZA GREEN 6F, 7-8-7 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

MIDORI TANIGUCHI'S COLLECTION

Style01

Style02

Style03

Style04

Top of page
Footer
Shiseido Professional logo
TOGETHER WITH BEAUTY CREATORS
© 2022 SHISEIDO PROFESSIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED.