INFORMATION
News
BEAUTY INNOVATOR AWARD 2023-24

The BEAUTY INNOVATOR AWARD คือการแข่งขันการออกแบบผมทุกสองปีที่ผู้ครีเอทความงามชั้นนำทั่วเอเชียมารวมตัวกันที่โตเกียว โดยเน้นผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ของพวกเขา

BIA เปิดโอกาสให้ผู้สร้างได้แสดงทักษะของตนอย่างสมจริงผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพถ่ายและการโชว์จากนางแบบจริง

2023.6.5
TREND & AWARDS
News
BEAUTY INNOVATOR AWARD 2023-24

The BEAUTY INNOVATOR AWARD คือการแข่งขันการออกแบบผมทุกสองปีที่ผู้ครีเอทความงามชั้นนำทั่วเอเชียมารวมตัวกันที่โตเกียว โดยเน้นผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ของพวกเขา

BIA เปิดโอกาสให้ผู้สร้างได้แสดงทักษะของตนอย่างสมจริงผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพถ่ายและการโชว์จากนางแบบจริง

2023.6.5
Tools & Contents
Top of page

Footer

together with beauty creators
© 2022 SHISEIDO PROFESSIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED.